Телефоны: (061) 701-07-81   
                     (050) 341-66-62
                     (067) 619-87-60
 
01 На главную
02 Печи «Буллерьян»
03 Каменки для саун
04 Дымоходы
05 Котлы
      твердотопливные
06 Металлопрокат
07 Интернет-магазин
08 Контакты
 
металлопрокат и отопительное оборудование на твердом топливе

и вся сопутствующая продукция: дымоходы нержавеющие, воздуховоды, вся фурнитура для подачи и отвода воды и т.д
 
  «Буллерьян»          Посібник з експлуатації  
 

>>
Описание

>> Технические характеристики

>> Принцип работы

>> Монтаж

>> Руководство по эксплуатации
        (на русском)


>> Руководство по эксплуатации
        (на украинском)


>> Преимущества воздушного        отопления

>> Фотогаллерея - примеры        установки

>> Примеры дизайнерского        оформления

>> Прайс-лист


 

>> Cкачать(в zip-архиве формата pdf, 266kB) >>


Даний посібник з експлуатації поширюється на всі шість типороз­мірів печі калориферної типу «буллер'ян» ПК 01.00.00 торгової марки «Буллер», призначеної для опалення житлових, службових, виробничих приміщень, теплиць і споруджуваних будинків, згiдно «Приложения 15 обязательное СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция, кондиционирование», за винятком приміщень категорій А, Б, В, в яких пічне опалення не застосовується.
Піч типу «буллер'ян» - піч безупинної й об'ємної дії, що працює на деревині і її відходах і що дозволяє опалювати об'єми від 100м 3 до 1100м 3 , а за допомогою повітроводів обігрівати і кілька суміжних при­міщень. Типорозміри печі відрізняються один від одного тепловою по­ тужністю.
Вид кліматичного виконання УХЛ 3 за ДСТ 15150.
Умовна позначка при замовленні:
Піч «буллер'ян» ПК - 05 ТУ У 29.7 - 2109701755 - 002 - 2002, де:
П - піч; К - калориферна; 05 - типорозмір.

1. Вступ.
Печі калориферні «буллер'ян» є високоефективними опалювальни­ми приладами і випускаються шести типорозмірів з максимальною теп­ ловою потужністю від 6 до 40 кВт. Печі можуть застосовуватися для опалення приміщень обсягом від 100м до 1100м . Основний режим ро­боти - тліюче горіння. Режим роботи задається споживачем і залежить від величини і швидкості досягнення необхідної температури в опалю­вальному приміщенні. Нагріте повітря рівномірно опалює об'єм, що обігрівається.
Перш ніж приступити до монтажу й експлуатації печі «буллер 'ян» необхідно уважно ознайомитися з даним посіб­ ником з експлуатації.
Підприємство - виготовлювач не несе відповідальності за недотримання споживачем правил монтажу й експлуа­ тації печі, а також: правил пожежної безпеки в опалюваль­ нім приміщенні .
 
2. Технічні характеристики
Основні технічні характеристики печі калориферної «буллер'ян» наведені в таблиці 1.
Таблиця 1.
 
Типорозмір печі
Найменування параметра
00
01
02
03
04
05
Висота печі, мм, не більше
700
845
845
895
960
960
Ширина печі, мм, Не більше
480
560
590
640
725
725
Довжина печі, _Мм, не більше
685
810
970
1120
1290
1440
Маса, кг, не бі­ льше
57
ПО
132
169
212
245
Максимальна Потужність, кВт, Не менше
6
11
18
27
35
40
Номінальна по­ тужність, + 15%, КВт
2,6
4,7
8
12
15
18
ККД, % не біль­ ше
75
75
75
75
75
75
Об'єм топки, л
40
50
100
150
200
240
Діаметр димаря, Мм
120
120
150
150
180
180
Діаметр прорізу Дверцята топки, Мм ( +3 )
270
270
310
350
380
380
Висота димаря, м, не менше
5
7
7
7
7
7
Довжина дере­ в'яних полін, мм, Не більше
330
450
600
750
900
1000
Час роботи на одному заванта­ женні палива, _год., не менше
4
5
8
8
8
8
 
   
3. Принцип дії.
•  Піч калориферна «буллер'ян» являє собою двокамерний опа лювальний апарат, у якому методом тліючого горіння відбувається спа лювання палива. Грубні гази, що утворилися в нижній камері (поз.9 мал. 1), надходять у верхню камеру (поз.7 мал.1), де довалюються за рахунок подачі в неї через спеціальні інжектори (поз.6 мал.1) підігріто го повітря з опалювального приміщення.
•  Топка печі оповита теплообмінними трубами (поз.5 мал.1), що утворять ефективний теплообмінник. Холодне повітря з опалювального приміщення надходить у нижні отвори цих труб, а через верхні повер тається в приміщення нагрітим до температури 80-120 °С (в режимі тліючого горіння). В режимі інтенсивного горіння температура нагріто го повітря може досягати 350 °С. Перегородка (поз. 11 мал.1), що розді ляє нижню і верхню камери, сприяє також досягненню оптимальної те мператури верхніх кінців теплообмінних труб. Така конструкція топки дозволяє максимально використовувати теплову енергію палива.

  Малюнок 1.
1  - Замок дверцят.
2  - Дверцята багнисті.
3  - Регулятор потужності.
4  - Зольник.
5  - Теплообмінні труби.
6  - Повітряний інжектор.
7  - Верхня камера.
8  - Димар.
9  - Нижня камера.
10  - Регулятор - газифікатор.
11  - Перегородка.

3.3. Завантаження палива в піч проводяться через дверцята топки (поз.2 мал.1), що має досить значні розміри, що дозволяє завантажувати в піч великі поліна. Ексцентриковий замок дверцят (поз.1 мал.1) забез­ печує надійне запирання дверей.
 
3.4. На завантажувальних дверцятах розташований регулятор по­ тужності (поз. З мал.1),за допомогою якого можна регулювати інтенси­ вність спалювання палива. Режим допалу грубних газів, що виділяють­ ся з палива, установлюється регулятором - газифікатором (поз. 10 мал.1) і підбирається в кожнім випадку дослідним шляхом у залежності від якості димаря (поз.8 мал. 1). Регулятор - газифікатор має вирізаний сектор рівний перетину для виключення можливості попадання чадного газу в опалювальне приміщення.
•  Зольник (поз.4 мал.1) охороняє від можливого падіння розпе чених часточок палива на підлогу приміщення.
Великі завантажувальні дверцята і великий об'єм топки дозво ляють використовувати як паливо великі деревні наколоті поліна. •   
Увага! Режим інтенсивного горіння не є основним режимом ро­ боти печі і не може бути рекомендований до постійного застосу­ вання, тому що в цьому випадку знижується термін служби виробу і не забезпечується схоронність лакофарбового покриття.
 
 
4. Монтаж.
При установці печі для експлуатації повинні дотримуватися насту­ пні вимоги технічного і протипожежного характеру:
Малюнок 2 і 100-200
< 500 Металевий лист
•  Місце для установки печі варто вибирати таким чином, щоб за безпечити не тільки найбільш ефективний обігрів опалювального при міщення, але і малася би можливість вільного доступу для її огляду й очищення.
•  Піч повинна бути встановлена на негорючій підставі висотою 100 - 200
мм, як це показано на ма люнку 2.
•  При установці печі і на дерев'яній підлозі основа І під піччю повинна бути зроблена з чотирьох рядів цеглин, покладених плис на  розчині, при цьому два нижніх ряди кладки дозволяється робити із ша­ нцями (порожнечами),.див. мал. 2.
•  Підлогу з горючих матеріалів повинний захищати під дверця тами топки металевий лист розміром 700x500 мм, що розташовується своєю довгою стороною уздовж печі.
•  Відстань від печі до дерев'яних не оштукатурених стін повинна бути не менше 1,0 метра, а до оштукатурених стін - не менше 0,7 м див. мал. З і мал. 4.
•  При застосуван ні печі для обігріву складських приміщень відстань до товарів, сте лажів, шаф і іншого устаткування повинна бути не менше 0,7 м., а
від топки - не менше
1,25 м див. мал. 5
•  Висота труби
димаря для відпрацьо ваних газів повинна бу ти не менше, зазначеної | апю(
в таблиці 1, див. мал. 6.

Малюнок 3
Малюнок 4
•  При установці сталевих димоходів необхідне дотримання на ступних умов:
- відстань від дерев'яних не оштукатурених поверхонь не менше їм - без теплоізоляції на трубі; не менше 0,25 м - з теплоізоляцією не до пускає підвищення температури на її зовнішній поверхні більш 90 гра дусів див. мал.7 і мал. 8;
- металеві димарі можна прокладати через перекриття з горючих матеріалів з умовою, що буде зроблене оброблення з не горючих мате­ ріалів (не пустотіла цегла) розміром не менше 0,51 м. див. мал. 9;
- при виведенні димаря через вікно в проріз повинний бути встав лений сталевий лист розміром не менше трьох діаметрів димаря. Пат рубок, виведений з вікна верхнього поверху, повинний підніматися ви ще карниза на 1 м. на патрубку рекомендується установлювати пара соль для відведення атмосферних опадів див. мал. 6 і мал. 10.  
- кінець труби димаря повинний бути виведений на відстань не ме­ нше 0,7 м. від стіни і закінчуватися спрямованим нагору патрубком ви­ сотою не менше 0,5 м див. мал. 6;
•  димар повинний підніматися над покрівлею, що примикає, не менш чим на 0,5 метра див. мал. 6;
•  димові канали повинні бути вертикальними чи похилими. Допус кається приймати відхилення труб від вертикалі під кутом до 30 граду сів з відносом не більше 1 метра; похилі ділянки повинні бути гладки ми, постійного перетину, площею, не менше площі поперечного перері за вертикальних ділянок.
При монтажі димаря горизонтальні ділянки не рекомендуються. Як виключення, допускаються горизонтальні ділянки в безпосередній бли­ зькості від печі довжиною не більш 80 сантиметрів. Наявність ділянок димаря навіть з незначними кутами негативного ухилу приводить до повного порушення працездатності печі див. мал.6 і мал. 11.
Ділянки димаря, що знаходяться поза опалювальним при міщенням, повинні бути в обов'язково му порядку тепло ізольованими . В ін шому випадку, І утвориться конден сат що буде сприяти швидкому «зарос танню» димаря.
   
5. Правила безпеки
•  Для безпечного використання печі калориферної «буллер'ян» строго дотримуйте вимоги і рекомендацій, викладені в дійсному посіб нику з експлуатації в розділах 3 і 4.
•  Перевірка тяги повинна провадитися не рідше 1 рази в два мі сяці.
Піч повинна експлуатуватися в приміщеннях з номінальним виконанням УХЛ категорії 3 за ДСТ 15150-69 і з обов'язковим дотри манням вимог до її розташування, що викладені в розділі 4 даної ін­ струкції і пунктах 3.62-3.87 СНІП 2.04.05-91. 5.4. При експлуатації печі не допускається:
•  доручати догляд за піччю малолітнім дітям;
•  розміщувати паливо й інші горючі речовини і матеріали безпосе редньо перед топковим отвором;
•  зберігати не загашені вугілля і золу в металевому посуді, який
встановлено на дерев'яній підлозі чи займистій підставці;
•  сушити і складати на печі одяг, дрова, інші займисті предмети і матеріали;
•  застосовувати для розпалу печі легкозаймисті рідини; топити ву гіллям, коксом і газом;
•  використовувати для топки печі дрова, довжина яких перевищує розміри топливника; робити топку печі з відкритими дверцятами топки;
•  використовувати вентиляційні і газові канали як димоходи;
•  зберігати в приміщенні запас палива, що перевищує добову по требу;
 
манням вимог до її розташування, що викладені в розділі 4 даної ін­ струкції і пунктах 3.62-3.87 СНІП 2.04.05-91. 5.4. При експлуатації печі не допускається:
•  доручати догляд за піччю малолітнім дітям;
•  розміщувати паливо й інші горючі речовини і матеріали безпосе редньо перед топковим отвором;
•  зберігати не загашені вугілля і золу в металевому посуді, який встановлено на дерев'яній підлозі чи займистій підставці;
•  сушити і складати на печі одяг, дрова, інші займисті предмети і матеріали;
•  застосовувати для розпалу печі легкозаймисті рідини; топити ву гіллям, коксом і газом;
•  використовувати для топки печі дрова, довжина яких перевищує розміри топливника; робити топку печі з відкритими дверцятами топки;
•  використовувати вентиляційні і газові канали як димоходи;
•  зберігати в приміщенні запас палива, що перевищує добову по требу;
 
•  використовувати для димарів азбестоцементні і керамічні труби.
Малюнок 5
Малюнок 6
 
   
6. Транспортування і збереження
•  Піч може транспортуватися будь-яким видом транспорту від повідно до правил, що діють для цих видів транспорту.
•  Піч повинна зберігатися в складських приміщеннях. Умови збереження печі в частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища - 4 за ДСТ 15150-69.
•  Умови транспортування печі в частині впливу кліматичних фа кторів по групі умов збереження - 8 за ДСТ 15150-69, а в частині впли ву механічних факторів - Із за ДСТ 23170-78.
•  Складські приміщення повинні бути обладнані первинними за собами пожежегасіння відповідно до додатка 3 до «Правил пожежної безпеки в Україні».
 
7. Гарантійні зобов'язання
•  Виготовлювач гарантує нормальну роботу печі, відповідність її параметрам і вимогам ТУ У 29.7-2109701755-002-2002 при дотриманні споживачем правил експлуатації, транспортування і збереження, уста новлених технічними умовами й експлуатаційними документами.
Гарантійний термін експлуатації встановлюється 18 місяців. Початок гарантійного терміну обчислюється з дня продажу печі.


Малюнок 8                                                                                         Малюнок 9

Малюнок 10                                                                           Малюнок 11
 
   
Введення печі в експлуатацію
•  Перед розпалом печі «Буллер'ян» перевірте тягу, цілком відкри вши обидві заслінки.
•  Складіть папір і сухі дрібні дрова (друзки) і запаліть розпалю вання. Як тільки розпалювання розгориться, закрийте топкові двері.
•  Через 5-10 хв. після розпалу прикрийте задню заслінку регулято ра і передньою заслінкою виставте режим роботи печі. При цілком закритій задній заслінці та мінімально відкритій передній - ККД печі буде найбільшим.
•  Необхідна інтенсивність горіння встановлюється зміною поло ження обох заслінок, але в режим тліючого горіння піч заводиться при закритій задній заслінці.
•  Кути установки заслінок визначаються дослідним шляхом і за лежать від якості димарної труби і палива.
 
Увага! НЕ МОЖНА ДОДАВАТИ ПАЛИВО ПРИ ЗАКРИТІЙ ДИ­ МОВІЙ ЗАСЛІНЦІ І ЗАКРИТОМУ КЛАПАНІ ПЕРЕДНЬОГО РЕ­ ГУЛЯТОРА.
Додавання палива і видалення золи
•  Перед додаванням палива, переведіть піч у режим інтенсивного го ріння, тобто обидва регулятори повинні бути цілком відкриті.
•  Після цього відкрийте дверцята, додайте паливо, закрийте дверцята, установіть обидва регулятори в колишнє положення.
•  Перед видаленням золи паливо повинне цілком перегоріти.
•  Не слід цілком забирати золу, потрібно залишати шар золи висотою 5см.
•  Якщо "Буллер'ян" довго не протоплювався, що часто буває на дачах, то в ній може не бути тяги. Необхідно перевірити тягу.
•  Потрібно пропалити папір при закритій задній заслінці. Якщо дим не іде в димар, то тяги немає.
•  Необхідно відкрити очисний люк на ревізії чи трійнику, для чищення і пропалити папір біля нього попередньо уклавши в топку розпалюван ня.
Як тільки з'явиться тяга закрийте лючок ревізії і підпаліть розпалю вання. Якщо димар цегляний і цегляна кладка охолонула спосіб з папе ром потрібно буде повторити кілька разів.
 
 
Можливі несправності і способи їхнього усунення.
Несправності. Зовнішній прояв:
Причини:
Спосіб усунення:
І.Піч не розтоплю ється, димить, не має тяги.
Засмічення димаря. Використання переохоло­ дженого димаря.
Прочистити димар. Збудити тягу шляхом спа­ лювання паперу і стружки.
2.Погано розтоп­ люється, димить.
Недостатньо повітря для горіння, щільно закриті ві­ кна і двері. Ослаблення тяги через під­ смоктування повітря через тріщини й очисні дверцята димаря. Димар засмітився сажею і золою.
Відкрити кватирку. Провітрити приміщення.
Усунути підсмоктування повітря через очисні двер­ цята і ущільнити тики ди­ маря. Прочистити димар.
З.Поява іржавих плям на димарі.
Утворення конденсату че­ рез низьку температуру ди­ мових газів через: а) підсмоктування холодно­ го повітря; б) топка печі завантажена вогкими дровами; в) не утеплений димар
Утеплити димову трубу.
4.Недостатня тем­ пература.
Можливо використовують­ ся вологі дрова.
Використовувати тільки сухі дрова.
5.Шддимлювання з димових труб.
Недостатня висота димаря.
Відсутність утеплення на зовнішніх частинах димаря.
Збільшити висоту до пас­ портної, що рекомендуєть­ ся. Проставити зовні трубу в термоізоляції. Якщо цегля­ ний канал, то загільзовати його (одностінною нержа­ віючою трубою) з повітря­ ним зазором від зовнішньої стінки труби до стінки цег­ ляного каналу по 2см на сторону.
б. Поява диму при відкритій топічній двері.
Не була зроблена продувка печі. Відсутність тяги.
Прочистити димар.
7.Поява хлопків диму з повітряного регулятора.
Відсутність теплоізоляції димаря. Недостатньо повітря для горіння, щільно закриті ві­ кна і двері.
Утеплити димар.
Відкрити кватирку, провіт­ рити приміщення.
 

 
     
 
   Copyright © «АЛТАЛИТ». Все права защищены.